Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: GTS moet doelmatigheid met ruim 5 procent verbeteren

De beheerder van het landelijke gasnet Gastransportservices (GTS) moet van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ruim 5 procent doelmatiger gaan werken. Dat blijkt uit de vaststelling van de doelmatigheidskortingen, ook wel de x-factoren genoemd, die vandaag bekend zijn gemaakt.

Een doelmatigheidskorting is een middel om de beheerders van energienetten, die van nature monopolist zijn, te prikkelen effici├źnter te gaan werken. De doelmatigheidskortingen voor de periode 2009-2012 gelden voor de taken Transport, Balanceren en Kwaliteitsconversie van GTS. Het gewogen gemiddelde van deze zogenaamde X-factoren komt uit op 5.4%.

De NMa reguleert op basis van haar wettelijke taak de tarieven van GTS. Het vaststellen van de doelmatigheidskorting is de tweede stap in dit reguleringsproces van de NMa voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. In december vorig jaar heeft de NMa de methodebesluiten vastgesteld, waarin de wijze waarop de doelmatigheidskortingen worden berekend zijn vastgelegd. Op basis van de nu vastgestelde doelmatigheidskortingen stelt GTS aan de NMa tarieven voor die voor de periode 2009-2012 moeten gelden. Deze tarieven brengt GTS in rekening bij de shippers en grote afnemers. De Energiekamer van de NMa verwacht voor 1 juli 2009 over dit tariefvoorstel van GTS te beslissen. De tarieven voor 2009 kan de NMa dan per 1 juli vaststellen.

Direct belanghebbenden kunnen tegen de besluiten binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Naar de besluiten en begeleidende tekst: