Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa publiceert ontwerp-methodebesluit vierde reguleringsperiode regionale netbeheerders gas

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt vandaag een ontwerp-methodebesluit ter inzage waarin zij voor de vierde reguleringsperiode (2011 tot en met 2013) het reguleringskader voor regionale netbeheerders gas vaststelt. De NMa reguleert de regionale gasnetbeheerders omdat zij van nature monopolist zijn en daardoor niet via concurrentie geprikkeld worden tot doelmatig netbeheer. Voor het eerst reguleert de NMa in deze vierde reguleringsperiode naast de transporttarieven van de regionale netbeheerders gas ook de tarieven voor gasaansluitingen.

Met het ontwerp-methodebesluit geeft de NMa inzage in de wijze waarop de NMa gasnetbeheerders prikkelt tot doelmatigheid. Daarnaast legt het ontwerp-methodebesluit vast op welke wijze de NMa de maximale jaarlijkse tariefruimte van netbeheerders vaststelt. Op basis van deze tariefruimte stelt de NMa de maximale transport- en aansluittarieven vast.

Met het ontwerp-methodebesluit zorgt de NMa ervoor dat de tarieven een afspiegeling zijn van de doelmatige kosten. Doordat de gasaansluitingen nu ook worden meegenomen in de methode kunnen afnemers rekenen op aansluittarieven die meer transparant, vergelijkbaar en kostengeori├źnteerd zijn. Daarnaast faciliteert de NMa opnieuw een redelijk rendement voor de vermogenverschaffers van de netbeheerders.

Het vandaag gepubliceerde ontwerp-methodebesluit bouwt voort op het methodebesluit van de derde reguleringsperiode (2008 tot en met 2010) en de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over dit besluit. Deze uitspraak vormt een stevige bevestiging van de wijze waarop de NMa voor regionale netbeheerders gas doelmatigheidskortingen vaststelt. Ook bouwt de NMa voort op het recentelijk door de NMa uitgevoerde onderzoek naar investeringen bij netbeheerders en de evaluatie door de Algemene Rekenkamer van het reguleringskader van begin vorig jaar.

Het ontwerp-methodebesluit is te vinden op www.acm.nl. In de zes weken dat het ontwerp-methodebesluit ter inzage ligt, hebben belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen gebruikt de NMa voor het nemen van het definitieve methodebesluit later dit jaar. Op dat moment wordt ook bekend wat de exacte hoogtes van de doelmatigheidskortingen zullen zijn. De daaruit voortvloeiende effecten op de transport- en aansluittarieven worden bekend bij de vaststelling van de tariefbesluiten 2011 aan het einde van dit jaar.

Tegelijk met dit ontwerp-methodebesluit presenteert de NMa vandaag haar visie op het toekomstige reguleringskader voor de distributienetten van gas en elektriciteit; dit doet zij in het visiedocument 'Zorgen voor optimale energiedistributienetten'.

Ter informatie:
Ontwerp-methodebesluit
Visiedocument 'Zorgen voor optimale energiedistributienetten'