Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit RNB Gas 2009 en wijziging Rekenvolumes

De Raad heeft op 2 december 2009 voor 11 regionale gasnetbeheerders de definitieve tarieven die gelden vanaf 1 januari 2010 met onderstaande besluiten vastgesteld. Hiervan is mededeling gedaan in de Staatscourant. Op 17 december 2009 heeft de Raad met onderstaand besluit de definitieve tarieven van netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf B.V. vastgesteld. Hiervan is mededeling gedaan in de Staatscourant.
In het kader van de besluitvorming zijn de voorgestelde tarieven ter inzage gelegd. In verband met de transparantie van de besluitvorming publiceert de Energiekamer thans de integrale tariefvoorstellen van de regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijk gastransportnet, inclusief onderbouwing en toelichting, met weglating van gegevens waarvan de netbeheerders hebben aangegeven dat zij, gelet op de uitzonderingsgronden genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur, als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. Daarnaast heeft de Raad persoonsgegevens die in de tariefvoorstellen waren opgenomen verwijderd. Gegevens die niet openbaar gemaakt worden, zijn vervangen door 'x-en' of zijn onleesbaar gemaakt.
 

Bedrijfsnaam

Besluit

B.V. Netbeheer Haarlemmermeer

103016-3/17

Cogas Infra & Beheer B.V.

103016_8/15

DELTA Netwerkbedrijf B.V.

103016_4/17

Essent Netwerk B.V.

103016_5/15

Intergas Energie B.V.

103016_6/15

Liander N.V.

103016_7/16

NRE Netwerk B.V.

103016_9/18

N.V. RENDO

103016_11/14

Obragas Net N.V.

103016_10/18

Stedin B.V.

103016_2/16

Westland Infra Netbeheer B.V.

103016_12/13

Zebra Gasnetwerk B.V.

103016_13/12