Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

X-factorbesluit, Q-factorbesluit en Rekenvoluminabesluit RNB Elektriciteit 2011-2013

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 14 september 2010 de besluiten als bedoeld in artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 vastgesteld voor de vijfde reguleringsperiode (1 januari 2011 tot en met 31 december 2013). Deze besluiten bevatten de x-factor, de q-factor en de rekenvolumina voor de regionale netbeheerders elektriciteit in de vijfde reguleringsperiode. De tabel geeft een overzicht van de resulterende x-factoren en q-factoren per netbeheerder, zoals die zijn vastgelegd in deze besluiten.
 

Netbeheerder x-factor per jaar q-factor per jaar Besluit
Cogas Infra & Beheer B.V. -3,4 1,28 103233_1-18
DELTA Netwerkbedrijf B.V. -6,6 0,05 103223_1-19
Endinet Regio Eindhoven B.V. -5,5 0,83 103223_1-20
Enexis B.V. -6,2 0,02 103223_1-21
Liander N.V. -7,0 -0,13 103223_1-22
N.V. RENDO -5,7 0,91 103223_1-23
Stedin B.V. -7,9 0,08 103223_1-24
Westland Infra Netbeheer B.V. -9,8 -0,03 103223_1-25

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

 

Bijlagen

103223 Berekening x-factor en rekenvolumina (XLS - 689.5 KB) 103223 Berekening kapitaalkosten (XLS - 1.49 MB) 103223 Berekening q-factor (XLS - 98.5 KB) 103223 Berekening kapitaalkosten Waterkruisingen (XLS - 738 KB) 103223 Staatscourant (PDF - 131.26 KB) 103223 Aanbiedingsbrief netbeheerders (PDF - 61.95 KB) 103223 Aanbiedingsbrief belanghebbenden (PDF - 61.74 KB)