Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM staat fusie universitair medische centra Amsterdam toe

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen grote gevolgen voor de concurrentie en staat daarom de fusie toe tussen het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. De ACM heeft vastgesteld dat er na de fusie voldoende keuzemogelijkheden blijven voor patiënten en zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor basiszorg als voor (hoog)complexe ziekenhuiszorg (topzorg). Binnen de topzorg ziet de ACM dat beide academische ziekenhuizen bepaalde unieke zorg bieden die elders niet geboden wordt. De fusie verandert dit niet. Op de rest van de topzorg concurreren AMC en VUmc met andere ziekenhuizen in de regio. Wat deze zorg betreft concludeert de ACM op basis van diepgaand onderzoek dat beide ziekenhuizen samen op deze markt een beperkt marktaandeel hebben (tussen de 30 en 40%) én dat andere ziekenhuizen in de regio alternatieven bieden voor zowel verzekeraars als patiënten.

Voldoende alternatieven voor patiënten?

Begin dit jaar is de ACM een onderzoek gestart naar de gevolgen voor de concurrentie van deze fusie, vooral op het gebied van topzorg of (hoog)complexe ziekenhuiszorg. (Hoog)complexe zorg bestaat onder andere uit ingewikkelde operaties, patiënten met meerdere gezondheidsproblemen of behandelingen waar zeer gespecialiseerde apparatuur voor nodig is. De ACM heeft onderzocht of er voor patiënten en zorgverzekeraars na de fusie voldoende alternatieven overblijven. De ACM concludeert dat patiënten ook na de fusie voldoende keuze overhouden. In de regio zijn andere ziekenhuizen die ook (hoog)complexe ziekenhuiszorg aanbieden, zoals het OLVG en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Alternatieven zorgverzekeraars

De ACM concludeert dat er ook voor zorgverzekeraars voldoende alternatieven voor hun zorginkoop overblijven na de fusie. Zorgverzekeraars hebben voldoende alternatieven als zij selectief zouden willen inkopen, maar zij passen dit tot nu toe beperkt toe.

De ACM heeft tijdens dit fusieonderzoek wel signalen ontvangen dat de ziekenhuizen hun positie op unieke zorg zouden gebruiken om de onderhandelingen met zorgverzekeraars over basiszorg en topzorg – waarop wel concurrentie mogelijk is – kracht bij te zetten. Denk bij unieke zorg bijvoorbeeld aan moeilijke, dure of weinig voorkomende behandelingen voor patiënten. Op deze zeer specialistische zorg vindt niet of nauwelijks concurrentie plaats. Dit staat los van de gevolgen van de fusie tussen het AMC en VUmc. De ACM en de NZa starten samen een verkennend onderzoek naar dit concurrentierisico op grond van hun andere bevoegdheden.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: “Als er inderdaad al risico’s zijn voor de concurrentie dan kan dit negatief uitwerken op de tarieven en keuzemogelijkheden. Samen met de NZa willen we voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten en verzekeraars waarborgen.”

Fusietoets

Zowel de ACM als de NZa houdt toezicht op de zorgsector. De ACM controleert of zorginstellingen niet te machtig worden als zij fuseren. Dit kan nadelig zijn voor patiënten en verzekerden. De NZa beoordeelt de procedure rond de totstandkoming van de fusie.