Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Factsheets Kwaliteit 2016 van alle regionale netbeheerders

Informatie over de kwaliteit van uw netbeheerder vindt u in de Factsheets van de ACM. Onder kwaliteit verstaat de ACM: de betrouwbaarheid van een netwerk, veiligheid, productkwaliteit (bijvoorbeeld spanningskwaliteit) en dienstverlening. De ACM houdt toezicht op de kwaliteit van netbeheerders. Het is belangrijk dat netbeheerders hun netten goed onderhouden, storingen snel oplossen en klachten op tijd en correct afhandelen.

Waarom maakt de ACM de Factsheets?

De Factsheets geven inzicht in de prestaties van netbeheerders. Daarnaast wil de ACM, door het publiceren van hun prestaties, netbeheerders motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.

Wat valt dit jaar op in de Factsheets?

In 2016 ligt de jaarlijkse uitvalduur gas weer ongeveer op hetzelfde niveau als in 2012 en 2013. De jaarlijkse uitvalduur gas lag in 2014 en 2015 hoger dan gemiddeld.

Een afnemer heeft jaarlijks gemiddeld 20 minuten geen stroom, door een onderbreking veroorzaakt in het net van regionale netbeheerders. De jaarlijkse uitvalduur is de laatste jaren vrij stabiel. Onderbrekingen veroorzaakt in het net van de landelijk netbeheerder TenneT, zijn hierin niet meegenomen.

De Sector Factsheet laat zien hoe netbeheerders onderling scoren. Daarnaast heeft de ACM een Factsheet voor elke netbeheerder afzonderlijk gemaakt.

Update

De Factsheets kwaliteit van alle netbeheerders, gepubliceerd op 6 juli 2017, is vervangen door een nieuwe versie op 12 juli 2017. Voor grafiek 13 kwamen de cijfers in de toelichting niet overeen met de grafiek

 

Documenten

Factsheets Kwaliteit 2016 van alle regionale netbeheerders (PDF - 374.53 KB)