Kruimelpad

Regelgeving

Afspraken reguleringsdata (ARD) GTS 2016/2017

26-06-2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan op welke manier GTS financiële informatie moet aanleveren. De ACM doet dit in de Afspraken Reguleringsdata (ARD) GTS 2016/2017. De ARD 2016/2017 vervangt de AFI GTS 2014/2016. De ARD is een document dat vergelijkbaar is met de RAR zoals de ACM die bij TenneT en de regionale netbeheerders gebruikt.

Waarom moet GTS informatie volgens een bepaalde standaard aanleveren aan de ACM?

De ACM heeft deze informatie nodig om de energiesector te kunnen reguleren. Alle netbeheerders moeten hun financiële gegevens bij de ACM aanleveren. De ARD is de standaard voor landelijk netbeheerder GTS.

Op basis waarvan stelt de ACM de standaard vast?

  • De gegevens die GTS aan de ACM verstrekt moeten uniform en goed vergelijkbaar zijn.
  • De regels voor het aanleveren van gegevens moeten praktisch werkbaar zijn voor de netbeheerders. De ACM laat de ARD daarom zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande inrichting van de financiële administratie van GTS. De ACM voorkomt hiermee ook onnodige administratieve lasten.