Kruimelpad

Correspondentie

Formulier aanvraag geschilbeslechting luchtvaart

05-05-2017

Op de luchtvaartmarkt gelden wettelijke regels, zoals de Wet luchtvaart. Vertegenwoordigt u een luchtvaartmaatschappij en vindt u dat luchthaven Schiphol zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u de ACM vragen om geschilbeslechting.

Wanneer kunt u de ACM om geschilbeslechting vragen?

Er zijn verschillende procedures voor geschilbeslechting in de Wet luchtvaart. U kunt alleen van deze procedures gebruik maken als u een luchtvaartmaatschappij vertegenwoordigt. U kunt ons in de volgende situaties vragen onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

  • U vindt dat de tarieven van luchthaven Schiphol voor haar luchtvaartactiviteiten hoger zijn dan de kosten die Schiphol in rekening mag brengen.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol voor haar luchtvaartactiviteiten discriminerende tarieven in rekening brengt of discriminerende voorwaarden hanteert.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol voor haar luchtvaartactiviteiten onredelijke tarieven in rekening brengt of onredelijke voorwaarden hanteert.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol u onvoldoende of niet op tijd heeft geïnformeerd of geraadpleegd over haar voorstellen en besluiten over tarieven en voorwaarden voor haar luchtvaartactiviteiten.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol u ten onrechte de toegang tot een dienst op maat weigert.
  • U neemt deel aan een projectgroep voor een investeringsproject en u vindt dat Schiphol de procedure voor investeringsprojecten niet goed volgt.

Hoe vraagt u geschilbeslechting aan?

Gebruik het formulier geschilbeslechting luchtvaart. Of schrijf een brief waarin u de informatie geeft die dit formulier vraagt. Stuur het formulier of de brief met alle gevraagde bijlagen per post naar:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. coördinator geschilbeslechting Luchtvaart
Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

Per fax kan ook: het faxnummer is 070 - 7 222 355.