Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Formulier aanvraag geschilbeslechting luchtvaart

Op de luchtvaartmarkt gelden wettelijke regels, zoals de Wet luchtvaart. Vertegenwoordigt u een luchtvaartmaatschappij en vindt u dat luchthaven Schiphol zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u de ACM vragen om geschilbeslechting.

Wanneer kunt u de ACM om geschilbeslechting vragen?

Er zijn verschillende procedures voor geschilbeslechting in de Wet luchtvaart. U kunt alleen van deze procedures gebruik maken als u een luchtvaartmaatschappij vertegenwoordigt. U kunt ons in de volgende situaties vragen onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

  • U vindt dat de tarieven van luchthaven Schiphol voor haar luchtvaartactiviteiten hoger zijn dan de kosten die Schiphol in rekening mag brengen.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol voor haar luchtvaartactiviteiten discriminerende tarieven in rekening brengt of discriminerende voorwaarden hanteert.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol voor haar luchtvaartactiviteiten onredelijke tarieven in rekening brengt of onredelijke voorwaarden hanteert.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol u onvoldoende of niet op tijd heeft geïnformeerd of geraadpleegd over haar voorstellen en besluiten over tarieven en voorwaarden voor haar luchtvaartactiviteiten.
  • U vindt dat luchthaven Schiphol u ten onrechte de toegang tot een dienst op maat weigert.
  • U neemt deel aan een projectgroep voor een investeringsproject en u vindt dat Schiphol de procedure voor investeringsprojecten niet goed volgt.

Hoe vraagt u geschilbeslechting aan?

Gebruik het formulier geschilbeslechting luchtvaart. Of schrijf een brief waarin u de informatie geeft die dit formulier vraagt. Stuur het formulier of de brief met alle gevraagde bijlagen per post naar:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. coördinator geschilbeslechting Luchtvaart
Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

Per fax kan ook: het faxnummer is 070 - 7 222 355.

 

Bijlagen

Formulier geschilbeslechting luchtvaart (DOCX - 68.15 KB)