Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit gemeenschappelijk netwerkmodel TenneT (CACM)

Over gemeenschappelijk netwerkmodel

Europese netbeheerders berekenen de beschikbare grensoverschrijdende transportcapaciteit. Om een goede berekening uit te voeren, moeten de Europese netbeheerders dit gezamenlijk doen. De basis van de berekening is een goede wiskundige beschrijving van het Europese elektriciteitsnet. Deze methodologie beschrijft hoe de Europese netbeheerders deze beschrijving gezamenlijk maken.

Over de methodologie

De Europese netbeheerders hebben de methodologie voor een gemeenschappelijk netwerkmodel opgesteld in het kader van de Richtsnoeren voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (CACM).

Deze methodologie heet Common Grid Model methodology, CGMM. Alle Europese toezichthouders moeten de methodologie goedkeuren. ACM keurt als Nederlandse toezichthouder dit voorstel goed.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Implementatiebesluit gemeenschappelijk netwerkmodel TenneT (CACM) (PDF - 4.62 MB)