Kruimelpad

Besluit

2e Wijziging X-factorbesluit GTS 2014-2016

09-05-2017

De ACM heeft het x-factorbesluit Gasunie Transport Services B.V. voor de periode 2014-2016 op 19 april 2017 gewijzigd. Hiermee brengt de ACM dit besluit in lijn met het gewijzigde methodebesluit van 19 november 2015. Dit besluit vervangt het x-factorbesluit dat de ACM publiceerde op 2 oktober 2013.

Wat ging vooraf?

Op 23 september 2013 heeft de ACM al een x-factorbesluit genomen (ACM/DE/2013/204361). De ACM wijzigt dit besluit naar aanleiding van een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb)  van 5 maart 2015. Dit besluit vervangt de ACM het eerdere besluit. 

Over de x-factor

De x-factor is een doelmatigheidskorting. Dat is een percentage waarmee GTS zijn toegestane inkomsten uit de gereguleerde tarieven ziet stijgen of dalen tijdens de reguleringsperiode. De x-factor volgt op de methodebesluiten die ACM eerder voor 2014-2016 heeft gepubliceerd.