Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank beroep KPN tegen Sanctie SDF Backhaul

10-04-2017

KPN had concurrenten eerder moeten informeren over een nieuwe dienst waarmee telecompartijen sneller internet en betere televisiediensten konden aanbieden. De ACM heeft KPN hiervoor terecht beboet. KPN moet een boete van € 1.990.000 euro betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 6 april 2017. KPN was tegen het boetebesluit van de ACM van 14 januari 2016 in beroep gegaan. De rechtbank heeft het beroep van KPN grotendeels ongegrond verklaard.

Waar ging de zaak over?

Telecompartijen moeten toegang krijgen tot het KPN-netwerk en de bijbehorende nieuwe technieken om een concurrerend aanbod te kunnen doen. Vanaf 2006 was er zo’n nieuwe techniek: SDF. Deze techniek loopt via de glasvezelkabel tussen een straatkast en de centrale. Zonder deze glasvezelverbinding kunnen concurrenten van KPN zelf geen SDF-toegang tot stand brengen, en kunnen zij dus zelf niet goed met KPN concurreren.

De ACM vond dat KPN niet transparant was over de tarieven en voorwaarden van toegang tot SDF. Ook maakte KPN onderscheid tussen eigen klanten en concurrenten. Daardoor overtrad KPN de non-discriminatieverplichting.

Over de boete

Van de boete van € 2 miljoen blijft na de uitspraak van de rechter € 1.990.000 over. De rechtbank heeft de € 10.000  van de boete afgehaald om een reden die los staat van de zaak: tussen het uitbrengen van het boeterapport en de uitspraak van de rechtbank zitten meer dan twee jaar. Hierdoor is de redelijke termijn geschonden.