Kruimelpad

ACM-advies bij rapport over keuzes in de spoorsector

De ACM heeft advies uitgebracht bij het rapport ‘Kiezen voor een goed spoor’. Dit rapport van ABDTOPConsult gaat in op de scenario’s voor ordening en sturing op het spoor na 2024. De ACM brengt dit advies uit op verzoek van de Tweede Kamer op basis van een motie van het lid Van Veldhoven.

Over het rapport

Het rapport stelt stapsgewijze aanpassingen voor in de ordening en sturing en is voorzichtig positief over de effecten van openbaar aanbesteden. De ACM steunt deze analyse en stapsgewijze aanpak. De ACM onderschrijft ook het belang van een consistente invulling van scenario’s. Een consistente invulling van het scenario van één nationale vervoerder is onder meer om de vergaande integratie tussen ProRail en NS te overwegen. En een consistente invulling van de scenario’s met meer concurrentie, is onder meer om het gehele beheer van stations onder te brengen bij één instantie die onafhankelijk is van vervoerders.

Het ACM-advies bij het rapport

Het ACM-advies gaat in op drie punten:

  • De ACM vindt het belangrijk dat er een onafhankelijke monitor komt die prestaties van vervoerders meet en vergelijkt. Met deze sectorbrede monitor kan de politiek zich ook goed voorbereiden als zij in 2019 besluit hoe het spoor na 2024 het best geordend kan worden. Daarom benadrukt de ACM ook dat het belangrijk is eventuele onderzoeken naar prestaties op de HSL-Zuid op tijd af te ronden.
  • De ACM onderschrijft de mogelijkheid om de HSL-Zuid voor 2025 openbaar aan te besteden, indien de prestaties van de huidige concessiehouder daartoe aanleiding geven.
  • De ACM steunt de mogelijkheid om zeggenschap van stations te reorganiseren in de diverse scenario’s. Op deze manier zijn er minder prikkels om concurrenten te benadelen. Los daarvan vindt de ACM de verdeling van verantwoordelijkheden tussen NS en ProRail op dit moment erg complex. Daarom lijkt het de ACM efficiënt om het hele beheer van stations bij één instantie onder te brengen.
     
  • Lees het rapport  ‘Kiezen voor een goed spoor’