Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM akkoord met inzet veilingpot door TenneT

In 2014 heeft het veilen van grenscapaciteit voor het transport van elektriciteit van en naar het buitenland 135 miljoen euro opgebracht. Dat blijkt uit het Veilingopbrengstenverslag dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 24 augustus 2015 gepubliceerd heeft.

Dat geld is een tegoed van bedrijven en consumenten, omdat zij dit geld indirect hebben opgebracht via de elektriciteitsrekening. TenneT is dan ook verplicht de veilingopbrengsten terug te geven. Dat kan TenneT doen door te investeren in projecten die problemen met grenscapaciteit opheffen, of door de transporttarieven te verlagen.

Uit het verslag blijkt dat TenneT in 2014, in lijn met een eerder gemaakte afspraak met ACM, 88 miljoen euro heeft ingezet voor tariefverlaging en 1,3 miljoen euro heeft ingezet ter voorbereiding van de onderzeese kabel met Denemarken. ACM concludeert dat deze onttrekkingen in lijn zijn met de regelgeving.

In najaar meer duidelijkheid over inzet opbrengsten

Voor 2015 verwacht TenneT dat de veilingopbrengsten ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen. Over de inzet van de opbrengsten voor de verlaging van de transporttarieven en voor investeringen wordt in het najaar meer duidelijk. Bij de vaststelling van de transporttarieven voor 2016 zal daarover dit najaar meer duidelijkheid komen.

Meer grenscapaciteit beschikbaar

Onlangs is de flow-based-marktkoppeling ingevoerd. Flow-based marktkoppeling houdt in dat  de beschikbare dag-vooruit transportcapaciteit voor grensoverschrijdende handel efficiënter wordt berekend en toegewezen. Bij de flow-based-methode is er daardoor meer grenscapaciteit beschikbaar dan volgens de oude methode. Hierdoor worden de prijsverschillen tussen landen kleiner. Met de invoering van flow-based marktkoppeling verandert ook de manier waarop de betrokken transportbeheerders de veilingopbrengsten verdelen. Daarvoor heeft ACM op 24 augustus 2015 de procedure goedgekeurd.

De marktkoppeling gaat ook rekening houden met netverliezen op de gelijkstroomverbinding met Noorwegen, de NorNed kabel. Dit laatste betekent dat de veilingopbrengsten minimaal de netverliezen moeten dekken. Is dit niet het geval dan zal er minder of geen transportcapaciteit voor de markt worden ingezet omdat de kosten dan hoger zijn dan welvaartsbaten.

Nieuwe verbindingen met Duitsland en Denemarken

Met deze twee besluiten werkt ACM verder mee aan het tot stand komen van één Europese efficiënte elektriciteitsmarkt.  Zo moet de nieuwe verdeling van de veilingopbrengsten de transportbeheerders prikkelen om de juiste investeringen te doen, zodat congestieproblemen adequaat opgelost worden. Op dit moment heeft TenneT al plannen in uitvoering voor nieuwe verbindingen met Duitsland en Denemarken.