Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit meerdere NEMO’s day-ahead TenneT (CACM)

Om de Europese elektriciteitshandel mogelijk te maken, moet alle vraag en aanbod in Europa gekoppeld worden. De zogenaamde NEMO’s, benoemde elektriciteitsmarktbeheerders, doen dit voor zowel day-ahead- als intradayhandel. Een NEMO (afkomstig van het Engelse ‘Nominated Electricity Market Operator) is een partij die voortkomt uit de functie die tot nu toe de elektriciteitsbeurzen verricht. In Nederland zijn EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO.

Hoe kunnen beide NEMO’s in Nederland werken?

Omdat er meer dan één NEMO is aangewezen in Nederland, moet er via extra administratieve regels worden afgesproken hoe deze beide NEMO’s hier kunnen werken. De Nederlandse TSO’s (TenneT TSO B.V. en BritNed Development Limited) moesten hiervoor een voorstel indienen. In dat voorstel zijn onder andere bepalingen op het gebied van data uitwisseling, shipping en clearing en settlement opgenomen. ACM heeft het voorstel goedgekeurd, waardoor beide NEMO’s op de Nederlandse markt actief kunnen worden.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Implementatiebesluit meerdere NEMO’s day-ahead TenneT (CACM) (PDF - 306.29 KB)