Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit gegevens opwekking en basislast TenneT (CACM)

Over gemeenschappelijk netwerkmodel

Europese netbeheerders berekenen de beschikbare grensoverschrijdende transportcapaciteit. Om een goede berekening uit te voeren, moeten de Europese netbeheerders gegevens hebben van de belasting van het net door producenten en afnemers. Deze methodologie beschrijft welke gegevens de Europese netbeheerders van producenten en afnemers nodig hebben. Ook beschrijft de methodologie het tijdstip voor de aanlevering van de data en hoe de netbeheerders de kwaliteit van de data bewaken.

Over de methodologie

De Europese netbeheerders hebben de methodologie voor het verstrekken van gegevens over opwekking en basislast opgesteld in het kader van de Richtsnoeren voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (CACM). Deze methodologie heet Generation and Load Data Provisioning methodology, GLDPM.

De ACM heeft de methodologie op 28 september 2016 ter inzage gelegd. De ACM heeft hierop geen zienswijzen ontvangen. Alle Europese toezichthouders zijn overeengekomen om de methodologie goedkeuren. De ACM heeft de methodologie op 10 januari 2017 goedgekeurd.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Implementatiebesluit gegevens opwekking en basislast TenneT (CACM) (PDF - 317.92 KB)