Kruimelpad

Regelgeving

Afspraken Financiële Informatieverzoeken 2014-2016 GTS

24-02-2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan op welke manier GTS financiële informatie moet aanleveren. De ACM doet dit in de Afspraken Financiële Informatieverzoeken (AFI) GTS 2014-2016. De AFI is een document dat vergelijkbaar is met de RAR zoals ACM die bij TenneT en de regionale netbeheerders gebruikt.

Waarom moet GTS informatie volgens een bepaalde standaard aanleveren aan de ACM?

De ACM wil kosten van netbeheerders over meerdere jaren goed kunnen vergelijken. De ACM heeft deze informatie nodig om de energiesector te kunnen reguleren. Alle netbeheerders moeten hun financiële gegevens bij de ACM aanleveren. Dit is de standaard voor landelijk netbeheerder GTS.

Op basis waarvan stelt de ACM de standaard vast?

  • De gegevens die GTS aan de  ACM verstrekt moeten uniform en goed vergelijkbaar zijn.
  • De regels voor het aanleveren van gegevens moeten praktisch werkbaar zijn voor de netbeheerders.  De ACM laat de AFI daarom zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande inrichting van de financiële administratie van GTS. ACM voorkomt hiermee ook onnodige administratieve lasten.