Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel intraday gate-tijden

De Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (verordening 2015/1222, hierna: CACM) zorgt voor de koppeling van de Europese day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten. Op basis van artikel 59, eerste lid, van CACM moeten de Europese netbeheerders een voorstel indienen met daarin zowel de gate-openingstijd als de gate-sluitingstijd voor de grensoverschrijdende intraday elektriciteitsmarkt.

De Europese netbeheerders hebben het voorstel voor de openings- en sluitingstijd gezamenlijk opgesteld en op 14 december 2016 voorgelegd aan de gezamenlijke regulerende instanties. ACM moet binnen zes maanden na ontvangst door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit nemen op het voorstel.

Het voorstel ziet op de gate-openingstijd en de gatesluitingstijd voor de grensoverschrijdende intraday elektriciteitsmarkt. De gate-openingstijd regelt het tijdstip waarop zoneoverschrijdende grenscapaciteit tussen biedzones wordt vrijgegeven voor een bepaald markttijdseenheid en een bepaalde biedzonegrens. Dat tijdstip is het eerste moment waarop grensoverschrijdende handel op de intraday elektriciteitsmarkt is toegestaan. De gate-sluitingstijd  is het tijdstip waarop grensoverschrijdende handel op de intraday elektriciteitsmarkt voor een bepaalde markttijdseenheid niet langer is toegestaan.

Artikel 59 van CACM stelt een aantal voorwaarden aan de voorgestelde tijden. Het tweede lid vereist dat de gate-sluitingstijd wordt vastgesteld op een manier dat deze de kansen van marktdeelnemers om hun balansen via handel aan te passen maximaliseert, zo dicht mogelijk bij real time, binnen het tijdsbestek van de intraday markt. Ook moet de gate-sluitingstijd de netbeheerders en de marktdeelnemers voldoende tijd geven voor hun plannings- en balanceringsprocessen met het oog op de netwerk- en operationele veiligheid. De gate-sluitingstijd moet op grond van het derde lid worden vastgesteld op maximaal één uur voor de start van de desbetreffende markttijdseenheid.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0043.53

Per e-mail

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

Per post

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel intraday gate-tijden (PDF - 268.64 KB)