Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring deadline day-ahead firmness

De Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (verordening 2015/1222, hierna: CACM) zorgt voor de koppeling van de Europese day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten. Op basis van artikel 69 van CACM moeten de Europese netbeheerders een voorstel indienen met daarin de deadline voor de day-ahead firmness (de day-ahead ‘vastheid’).

De Europese netbeheerders hebben de deadline van de day-ahead firmness gezamenlijk opgesteld en op 14 december 2016 voorgelegd aan de gezamenlijke regulerende instanties. ACM moet binnen zes maanden na ontvangst door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit nemen op het voorstel.

Het voorstel ziet op de day-ahead firmness deadline. De day-ahead firmness is het moment waarop de grenscapaciteiten die door de netbeheerders beschikbaar gesteld worden ‘firm’ (vast) staan. Op dat moment is het voor de netbeheerders niet meer mogelijk om de grenscapaciteit te wijzigen zonder dat er een compensatie moet worden uitgekeerd.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0045.53

Per e-mail

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Per post

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring deadline day-ahead firmness (PDF - 254.57 KB)