Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verlaagt boetes twee webwinkels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de boetes voor twee webwinkels verlaagd. Dit is gebeurd nadat de eigenaressen van de webwinkels bezwaar hadden aangetekend tegen de boetebesluiten. De boetes bedroegen aanvankelijk 50.000 euro voor beide webwinkels. In de bezwaarprocedure hebben de eigenaressen hun financiële situatie voor het eerst volledig toegelicht en met documenten onderbouwd. Omdat hieruit bleek dat de opgelegde boetes hun draagkracht ver te boven gingen, heeft de ACM de boete voor de voormalig eigenares van Hipvoordeheb verlaagd naar 5.000 euro. De boete voor de eigenares van Kiesdejuistesportbh is verlaagd naar 10.000 euro. ACM pleit ervoor dat bedrijven tijdig in de procedure informatie verstrekken over hun financiële positie. Dat helpt ACM bij het bepalen van een passende boete.

ACM heeft de webwinkels beboet omdat zij op hun website consumenten onvoldoende informeerden over de rechten die gelden als zij binnen de bedenktijd van hun aankoop willen afzien. De eigenaressen hebben de overtredingen in bezwaar niet betwist.

Tegen deze besluiten van de ACM kunnen de webwinkels beroep aantekenen bij de rechtbank.