Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring reserveprocedures Channel-regio

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM-Verordening) zorgt voor de koppeling van de Europese dagelijkse en intradagelijkse elektriciteitsmarkten. De berekening van de marktkoppeling gebeurt aan de hand van een algoritme. De uitkomst van dit algoritme geeft aan hoe de grensoverschrijdende capaciteit gebruikt wordt.

Als om onvoorziene redenen het algoritme geen uitkomst geeft, moeten de netbeheerders volgens artikel 44 van de CACM-verordening zelf een procedure hebben om de grenscapaciteit te verdelen. Daarom heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT)  de methodologie voor reserveprocedures (“fallback”) van de Channel-regio op 15 december 2016 aan ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De netbeheerders van de Channel-regio (BritNed, TenneT, RTE en NGET en NGIC) hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld. Ook BritNed heeft het voorstel bij ACM ingediend (zaak nr. 17.0040.53).

ACM moet binnen zes maanden na de ontvangst door de laatste betrokken regulerende instantie van het voorstel een besluit nemen. Voor zover bekend is dat op 21 juni 2017.

Het voorstel moet, volgens de CACM-Verordening, robuuste en tijdige reserveprocedures bevatten, om een efficiënte, transparante en niet-discriminerende capaciteitstoewijzing te waarborgen voor gevallen waarin het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0039.53

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring reserveprocedures Channel-regio (PDF - 19.25 MB)