Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Intrekking ontheffingbesluit SCA Packaging

Intrekking ontheffingbesluit SCA Packaging De Hoop B.V. t.a.v. het elektriciteitsnet. Als gevolg van een fusie wordt niet langer voldaan aan de criteria van een net als bedoeld in artikel 1,eerste lid, onderdeel i, van de E-wet (oud).

Verzoek tot intrekking

DS Smith Packaging Netherlands B.V., rechtsopvolger van SCA Packaging De Hoop B.V., heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) verzocht de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen ex artikel 15, tweede lid, van de E-wet in te trekken, die is verleend aan SCA Packaging De Hoop B.V.

Installatie

De Raad heeft vastgesteld dat DS Smith Packaging Netherlands B.V. de enige aangeslotene is op het stelsel van verbindingen waarvan zij eigenaar is, waardoor thans sprake is van een installatie in plaats van een net. Hieruit volgt dat DS Smith Packaging Netherlands B.V. niet meer voldoet aan de definitie van een net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i van de E-wet (oud). De Raad trekt de verleende ontheffing aan SCA Packaging De Hoop B.V in.

 

Documenten

Intrekking ontheffingbesluit SCA Packaging (PDF - 989.65 KB)