Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwikkelingen en feiten bij de Nederlandse postmarkt in 2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert vandaag de stand van de Nederlandse postmarkt 2015 op basis van onderzoek onder de 26 grootste postvervoerders in Nederland.

Ontwikkelingen op de Nederlandse postmarkt

  • Postvervoerders vangen omzetdaling op door prijsverhoging en nieuwe dienstverlening

Consumenten en bedrijven verstuurden in 2015 nog 3,1 miljard poststukken. Dat is 7 procent minder dan in 2014 en 41 procent minder dan in 2009. Consumenten en bedrijven maken steeds meer gebruik van elektronische alternatieven: stuurden we elkaar voorheen post, tegenwoordig communiceren mensen en bedrijven steeds vaker met berichten via e-mail of social media. Zakelijke post als bankafschriften of facturen bieden bedrijven steeds vaker aan via een online-omgeving. Terwijl de hoeveelheid brievenbuspost krimpt, groeit de markt voor het vervoer van pakketten. De totale omzet in de bezorgmarkt is sinds 2012 zelfs met 4 procent gegroeid. Postvervoerders vangen de volumedaling op brievenbuspost deels op met hogere prijzen. Ook richten postvervoerders zich meer op het vervoeren van pakketten.

  • De concurrentie tussen postvervoerders op de zakelijk markt neemt toe

Postvervoerders hebben hun sorteer- en bezorgnetwerken in 2015 uitgebreid. Hierdoor is de concurrentie op de zakelijke postmarkt toegenomen. Zakelijke verzenders kiezen nu vaker voor een andere postvervoerder dan PostNL om hun post te bezorgen. Zakelijk postvervoer bestaat uit post die de volgende werkdag bezorgd wordt (de 24-uurs post), en uit post die na twee of drie dagen of later wordt bezorgd (de 48-uursdienst of de 72+-uursdienst). PostNL is vanouds de grootste postvervoerder van zakelijke post. Het bedrijf biedt een volledig pakket aan dienstverlening voor post en pakketten. Op de markt voor particuliere post is PostNL nagenoeg de enige speler. Sandd bezorgt in heel Nederland twee dagen per week post. Daarnaast zijn er ruim honderd andere postvervoersbedrijven die regionaal of lokaal meestal vijf dagen per week post bezorgen met een 24-uursdienst. Op de 72+-uurs markt heeft Sandd in 2015 terrein gewonnen. Zijn marktaandeel steeg van 25 - 30 procent naar 30 - 35 procent. Ook op de 24-uurs markt groeit de concurrentie: waar de concurrenten van PostNL in 2014 gezamenlijk een marktaandeel van 0 tot 5 procent hadden, steeg dit in 2015 naar 5 - 10 procent.  

  • Kleine postvervoerders minder afhankelijk van netwerk PostNL

Regionale en lokale postvervoerbedrijven hebben ook post die bestemd is voor buiten hun eigen verzorgingsgebied. Voor een deel besteden deze postvervoerders de bezorging aan elkaar uit. Voor een ander deel zijn de kleinere spelers afhankelijk van PostNL voor de verdere bezorging. De kleine postvervoerders hebben hun dienstverlening uitgebreid. Van de post die regionale of lokale spelers bij zakelijke klanten ophalen, is in 2015 ongeveer 40 procent bezorgd via het netwerk van PostNL. In de jaren daarvoor lag dat percentage boven de 50 procent of nog hoger. De afhankelijkheid van PostNL is dus kleiner geworden. ACM houdt toezicht op de voorwaarden en tarieven die PostNL rekent aan andere postvervoerders voor het verdere vervoer.

  • Kleine postvervoerders verwachten ook de komende jaren groei in volume en omzet

Brievenbuspost is een krimpende markt, maar geen kwijnende markt. Veel van de kleine postvervoerders verwachten de komende twee jaar te groeien in volume en omzet. Dit ondanks het feit dat het aantal poststukken al jaren fors daalt.

  • Post krijgt minder haast

Post krijgt een minder een spoedeisend karakter. Postvervoerders zien dat de markt verschuift: ze bezorgen minder post binnen één werkdag (24-uurspost). In 2010 werden 1,7 miljard zakelijke poststukken de volgende werkdag bezorgd, en vormde dit 39 procent van de zakelijke markt. In 2015 waren dit minder dan een miljard stuks, en 31 procent van de markt. De bezorging van post binnen 48 uur of 72 uur krimpt ook, maar minder snel. Postvervoerders verwachten dat deze tendens zich voortzet. Het vervoer van direct mail (drukwerk) krimpt iets, maar postvervoerders verwachten dat het een effectief communicatiemedium blijft. De postvervoerders verwachten dat Nederlanders de weg naar webwinkels blijven volgen en dat het aantal pakketbezorgingen blijft meegroeien.

Feiten over de Nederlandse postmarkt

Kerncijfers in 2015

 

  2015 Verschil ten opzichte van 2014 Verschil ten opzichte van 2009
Aantal postvervoerbedrijven 118 +3,5% +5%
Aantal geadresseerde brievenbuspoststukken 3,12 mld -7% -41%
Omzet postmarkt (consumenten plus zakelijk) €1,29 mld -6% -31%
Aantal geadresseerde brievenbuspoststukken van consumenten 0,22 mld -12% -40%
Stijging gemiddelde opbrengst brievenbuspoststukken van consumenten   +3% +71%
Aantal geadresseerde brievenbuspoststukken van zakelijke afzenders 2,9 mld -7% -42%
Stijging gemiddelde opbrengst brievenbuspoststukken van zakelijke afzenders   +2% +10%
  • Uiteenlopende gemiddelde opbrengst voor postvervoerbedrijven; 24-uurs post is duurder dan 72-uurs post

De gemiddelde opbrengst voor het versturen van zakelijke post bedraagt € 0,37 per poststuk. Een zakelijk poststuk is een brief, direct mail of een tijdschrift. Brieven zijn daarbij duurder dan direct mail en tijdschriften.

De gemiddelde opbrengst per poststuk hangt ook erg af van hoe snel het bezorgd moet worden. Voor 24-uurs post is deze ruim twee keer zo hoog als voor 48-uurs post en 72+-post.

Dit verschil is deels te verklaren doordat het in stand houden van een sorteer- en bezorgnetwerk voor 24-uurspost duurder is dan een 48-uurs en 72-uurs netwerk. De gemiddelde opbrengst voor de 24-uurs post is in 2015 met 5 - 10% procent gestegen en de afgelopen 5 jaar met ruim 30%; voor 48-uurs post en 72+-post is de gemiddelde opbrengst in 2015 en de afgelopen vijf jaar veel minder gestegen. Grootzakelijke afzenders betalen lagere tarieven dan kleinzakelijke afzenders. Grote bedrijven die veel post versturen, krijgen kwantumkorting. Bedrijven die weinig post versturen, krijgen minder of geen korting.

  • PostNL enige speler op de consumentenmarkt

PostNL is vrijwel de enige partij die diensten aanbiedt op de markt voor consumentenpost. PostNL beschikt als enige aanbieder over een landelijk dekkend, fijnmazig netwerk van brievenbussen, sorteer- en distributiecentra en landelijke bezorging. ACM acht het onwaarschijnlijk dat er op deze landelijke markt een nieuwe partij met een eigen netwerk toetreedt.

PostNL is als enige postvervoerder verantwoordelijk voor het basispakket van postvervoerdiensten aan consumenten. In de wet wordt dit basispakket ‘de universele dienstverlening’ genoemd. ACM controleert of PostNL zich aan de verplichtingen voor dit basispakket houdt.