Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt in eerste kwartaal 2017 regels voor tarieven gastransport vast

ACM streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2017 met nieuwe regels te komen om vast te stellen hoe hoog de inkomsten van Gasunie Transport Services (GTS) mogen zijn. Het ‘methodebesluit’ bevat voor het eerst een vergelijking van de kostenefficiëntie van GTS met die van andere, vergelijkbare Europese gastransportbedrijven. Dit vraagt om een grondige analyse. ACM verkiest zorgvuldigheid boven snelheid, waarmee de regels enkele maanden later komen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De inkomsten van GTS en de tarieven die uit de regels voortvloeien, moeten in lijn zijn met de noodzakelijke kosten die het bedrijf moet maken om zijn taken uit te kunnen voeren. Afnemers betalen daardoor niet meer en niet minder dan nodig is.

Tarieven 2016 lopen door

In 2017 gelden aanvankelijk nog de tarieven van 2016. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment dat het tarievenbesluit is vastgesteld. Dat besluit wordt gebaseerd op het methodebesluit, dat dus later komt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Bij de publicatie van het methodebesluit maakt ACM bekend per wanneer de tarieven ingaan.

Efficiënt netbeheer

ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Deze regulering zorgt ervoor dat transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is en biedt de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen.