Kruimelpad

Correspondentie

Agenda van de klankbordgroep op 15 augustus 2016 over de Methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 - 2021

20-10-2016

Op 15 augustus 2016 vond de  klankbordgroepbijeenkomst voor de Methodebesluiten elektriciteit en gas 2017-2021 plaats.

Agendapunten waren:

  • WACC-inflatievergoeding
  • SO RNB’s Elektriciteit: MS-T/MS-D en HS-invoeding
  • Operationele kosten Net op zee
  • Desinvesteringen TenneT en GTS

Hieronder vindt u de agenda.