Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rapport TenneT over koppeling balanceringsmarkten Duitsland, België en Oostenrijk

ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening. We bevorderen vrije en eerlijke handel in elektriciteit en gas in Europa. En we stimuleren het efficiënter gebruik van de netten. Dat is extra van belang bij duurzame zonne- en windenergie, waarvan het aanbod per regio en per kwartier wisselt. Als ergens de zon niet schijnt en er geen wind is, moeten Europese landen voor elkaar kunnen bijspringen. Europese marktintegratie zorgt voor meer leveringszekerheid, minder prijsverschillen tussen de Europese landen en meer welvaart in Nederland.

De elektriciteitsmarkt is voor een groot deel al Europees geïntegreerd, maar voor de balanceringsmarkt zijn de afspraken grotendeels nog nationaal. De integratie van balanceringsmarkten en het opstellen van daarbij behorende marktregels zijn daarom een van de prioriteiten voor ACM. Het EXPLORE project heeft als doel deze regels uit te werken. Om te waarborgen dat iedereen zich hierin kan vinden, hebben de betrokken netbeheerders een rapport opgesteld waarin doelstellingen en uitgangspunten zijn geformuleerd en de belangrijke keuzes en daaruit volgende regels worden voorgesteld. Dit rapport wordt nu door de netbeheerders voor een periode van vier weken geconsulteerd.

Belanghebbende kunnen tot en met maandag 21 november 2016 hun zienswijze indienen bij de betrokken netbeheerders, via kontakt [at] regelleistung [punt] net.

Inhoud rapport

Het rapport bevat regels voor het grensoverschrijdend uitwisselen van balanceringsenergie (energie die op zeer korte termijn beschikbaar is). De landelijk netbeheerders maken hier afspraken en onderzoeken de mogelijkheden om regels op te stellen om aFRR (Regelvermogen) en mFRR (Reservevermogen & Noodvermogen) uit te wisselen.

Een dergelijke grensoverschrijdende uitwisseling kan kosten besparen en de welvaart verhogen. Daarnaast worden op dit moment door de EU richtsnoeren voor Balancering opgesteld die vastleggen dat netbeheerders in de komende jaren allemaal moeten gaan samenwerken om grensoverschrijdende uitwisseling van balanceringsdiensten mogelijk te maken. Voor deze Europese projecten is het EXPLORE-project een eerste voorzet.

Steun toezichthouders

De betrokken toezichthouders (België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk) steunen dit initiatief van de landelijk netbeheerders. Wij zien een duidelijk voordeel voor bedrijven en consumenten in deze samenwerking. Daarom wordt de publicatie van het rapport vergezeld met een boodschap van de betrokken toezichthouders waar wij duidelijk onze steun voor dit project uitspreken.

Stakeholders

Deze consultatie is gericht op alle betrokkene bij de balancering van energie. Alle stakeholders mogen hun input leveren op dit rapport. Dit maakt het mogelijk dat het EXPLORE project regels kan afspreken die voor zo veel mogelijk betrokkenen goed werken. Stakeholders kunnen hun reactie tot en met maandag 21 november 2016 sturen aan de betrokken netbeheerders, via kontakt [at] regelleistung [punt] net.

Meer informatie