Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energieleveranciers informeren consumenten beter over aanbod

Energieleveranciers informeren hun klanten beter dan voorheen over het contract, de voorwaarden en de kosten. Hierdoor ziet de consument sneller wat hij precies betaalt en kan hij het aanbod van verschillende aanbieders beter vergelijken. Dit concludeert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een uitgebreide analyse. ACM is blij met deze verbetering. Als volgende stap wil ACM dat ook de jaar- en eindafrekening van energieleveranciers duidelijker en begrijpelijker wordt voor consumenten.

Consumenten kunnen het aanbod van het energiebedrijf nu beter begrijpen en vergelijken. Dat is belangrijk voor het maken van een goede keuze. Hier hebben de energieleveranciers belangrijke stappen gezet. De volgende stap is zorgen dat de jaar- en eindafrekening ook voor alle consumenten te begrijpen zijn.

Stapsgewijs naar betere informatie

De wet schrijft voor dat energiebedrijven hun klanten volledig, duidelijk en juist informeren. Voorheen was dit niet altijd het geval. Consumenten konden daardoor lastig inschatten hoe hoog hun energiekosten zouden zijn. ACM heeft energieleveranciers daarom eind 2014 gevraagd consumenten beter te informeren. Sindsdien hebben de energieleveranciers stappen gezet om hier gehoor aan te geven. ACM moest daarbij soms druk uitoefenen door een last onder dwangsom op te leggen. Het resultaat is:

  • De consument krijgt duidelijke en beter vergelijkbare aanbiedingen dankzij het zogenaamde ‘aanbod op maat’;
  • De consument krijgt een contract met duidelijke informatie over de voorwaarden, de looptijd en het termijnbedrag. Daardoor weet hij vooraf wat hij gaat betalen en voor hoe lang;
  • Leveranciers moeten prijswijzigingen vooraf duidelijk melden aan klanten, zodat klanten een keuze hebben om gebruik te maken van een betere aanbieding;
  • Leveranciers informeren klanten duidelijk over de manier waarop het contract wordt voortgezet na afloop van de contractduur.

Jaar- en eindafrekening moeten ook duidelijker

ACM wil dat de jaar- en eindafrekening transparant en duidelijk zijn. Het is belangrijk dat de consument deze rekeningen begrijpt, omdat hij in deze nota’s zijn werkelijke kosten ziet (na verrekening van voorschotten). En die moeten kloppen met de afspraken in het contract.

ACM roept consumenten op onduidelijke rekeningen te melden

ACM vraagt consumenten om contact op te nemen met ConsuWijzer  als zij jaar- of eindafrekeningen van hun energieleverancier ontvangen die niet duidelijk zijn. Deze meldingen helpen de toezichthouder om vast te stellen of energieleveranciers klanten wel goed informeren. Een kritische opstelling van consumenten dwingt bedrijven tot betere service, scherpere prijzen en innovatie.