Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Technische Universiteit Delft voor elektriciteitsnet te Delft

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat de Technische Universiteit Delft een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om de Technische Universiteit Delft een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 26 augustus 2016 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Technische Universiteit Delft

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 6 oktober 2016 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 20 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 6 oktober 2016 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 14.0526.30.

Hoorzitting

Op 22 september 2016 van 14:00 uur tot 15:30 uur organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot 9 september 2016 via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0301.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Technische Universiteit Delft voor elektriciteitsnet te Delft (PDF - 570.6 KB)