Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit BMC Moerdijk - Enexis

Waar draait het geschil om?

BMC Moerdijk B.V. heeft een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet van Enexis B.V. Op haar eigen bedrijfsterrein exploiteert BMC een biomassacentrale. Het merendeel van de opgewekte energie levert BMC terug aan het openbare net.  Een deel van de opgewekte energie wordt gebruikt voor de energievoorziening van de biomassacentrale zelf. Dit verbruik heet ‘het toelaatbaar bedrijfsverbruik’.  In de periode februari 2008 – maart 2014 is het toelaatbaar bedrijfsverbruik niet gemeten. BMC en Enexis verschillen van mening over de vraag wie hiervoor verantwoordelijk was. De waarde van het toelaatbaar bedrijfsverbruik is relevant, omdat het een onderdeel is van de formule om  de tarieven voor systeemdiensten te bepalen.

Het oordeel van ACM

ACM oordeelt dat BMC zelf verantwoordelijk was voor het meten. Enexis is volgens de Elektriciteitswet en de Tarievencode Elektriciteit niet verplicht om het toelaatbaar bedrijfsverbruik van een afnemer te meten. Uit de Meetcode volgt dat een grootverbruiker hiervoor zelf verantwoordelijk is.

 

Documenten

Geschilbesluit BMC Moerdijk - Enexis (PDF - 405.07 KB)