Kruimelpad

Factsheet Kwaliteit 2015 van alle regionale netbeheerders

Informatie over de kwaliteit van uw netbeheerder vindt u terug in de Factsheets van ACM. Onder kwaliteit verstaat ACM de betrouwbaarheid van een netwerk, veiligheid, productkwaliteit (bijvoorbeeld spanningskwaliteit) en dienstverlening. ACM houdt toezicht op de kwaliteit van netbeheerders. Het is belangrijk dat netbeheerders hun netten goed onderhouden, storingen snel oplossen en klachten op tijd en correct afhandelen.

Waarom maakt ACM de Factsheets?

De Factsheets geven inzicht in de prestaties van netbeheerders. Daarnaast wil ACM, door het publiceren van hun prestaties, netbeheerders motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.

Wat valt dit jaar op in de Factsheets?

Een gasonderbreking duurde in 2015 gemiddeld 5 uur en 21 minuten. De laatste jaren is de gemiddelde onderbrekingsduur hoger. Dat komt doordat enkele langdurige gasstoringen het gemiddelde sterk beïnvloeden.

Een stroomonderbreking duurde in 2015 gemiddeld 20 minuten. Dit is ongeveer hetzelfde als in de afgelopen jaren. Deze onderbrekingen werden veroorzaakt in het net van regionale netbeheerders. Onderbrekingen veroorzaakt in het net van de landelijk netbeheerder TenneT, zoals de storing in Diemen in maart 2015, zijn hierin niet meegenomen.

De Sector Factsheet laat zien hoe netbeheerders onderling scoren. Daarnaast heeft ACM een Factsheet voor elke netbeheerder afzonderlijk gemaakt.

De Factsheets kwaliteit van alle netbeheerders en van Cogas, gepubliceerd op 6 juli 2016, zijn vervangen door een nieuwe versie op 8 augustus 2016. Cogas heeft gecorrigeerde cijfers aangeleverd voor de betrouwbaarheid van haar gasnetwerk. Dit beïnvloed de jaarlijkse uitvalduur en gemiddelde onderbrekingsduur van Cogas. Het heeft geen zichtbaar effect op Nederlands gemiddelden van deze indicatoren.

 

Documenten

Factsheet Kwaliteit 2015 van alle regionale netbeheerders (PDF - 410.11 KB)