Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Pluryn Hoenderloo Groep mag Intermetzo onder voorbehoud overnemen (spoedbesluit)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat onder voorbehoud toe dat Stichting Pluryn Hoenderloo Groep Stichting Intermetzo Zorg, Stichting Intermetzo tot Steun, Stichting Pro Intermetzo, LSG-Rentray Intermetzo en Stichting Zonnehuizen Onderwijs (hierna: Intermetzo) overneemt.

Artikel 40 besluit

Met dit spoedbesluit (artikel 40 besluit) kan de continuiteit van de zorg van Intermetzo worden gegarandeerd.

Normaal gesproken zouden de betrokken ondernemingen pas tot een overname mogen komen nadat zij bij ACM de voorgenomen concentratie hebben gemeld en de wachtperiode van 4 weken is verstreken.

Ontheffing voor overname Intermetzo

In dit geval hebben partijen aannemelijk gemaakt dat zij – gelet op de financiële situatie van Intermetzo - de wachtperiode van 4 weken niet kunnen afwachten zonder dat dit onherstelbare schade aan de concentratie oplevert. ACM heeft om die reden een ontheffing op deze wachtperiode verleend.

Dit neemt niet weg dat ACM nog een inhoudelijk oordeel zal vellen over de toelaatbaarheid van deze overname. Dit besluit loopt daar niet op vooruit.

 

Documenten

Pluryn Hoenderloo Groep mag Intermetzo onder voorbehoud overnemen (spoedbesluit) (PDF - 225.36 KB)