Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb verzoek om informatie Sandd B.V.

23-06-2016

Wat is de aanleiding voor de uitspraak?

PostNL heeft bij ACM informatie aangeleverd om goedkeuring te krijgen voor het postzegeltarief. Deze informatie heeft postvervoerder Sandd bij ACM opgevraagd. Daarbij deed Sandd een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

ACM heeft het verzoek van Sandd om de informatie over het postzegeltarief op 22 oktober 2014 afgewezen.

Waarom heeft ACM het verzoek van Sandd om informatie afgewezen?
Volgens ACM mocht zij de informatie niet verstrekken. Hierbij verwees ACM naar de geheimhoudingsplicht die is vastgelegd in artikel 7, eerste lid, van de Instellingswet. Hieruit volgt dat ACM gegevens of inlichtingen alleen mag gebruiken voor de uitvoering van haar wettelijke taken.

De gerechtelijke procedure, stap voor stap

  • Sandd heeft tegen de afwijzing van ACM bezwaar gemaakt. Met instemming van ACM is de bezwaarfase overgeslagen en is het bezwaar als rechtstreeks beroep voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.
  • De rechtbank heeft in de uitspraak van 13 mei 2015 geoordeeld dat artikel 7 van de Instellingswet ACM een bijzondere openbaarmakingsregeling bevat die voorrang heeft op de Wob. Sandd stelde hiertegen hoger beroep in.
  • Het CBb is het eens met ACM dat de artikelen 7, 12u, 12v en 12w van de Instellingswet ACM een bijzonder en uitputtend stelsel van geheimhouding vormen. Dit stelsel sluit de toepasselijkheid van de Wob uit. ACM moet wel goed bekijken of alle opgevraagde documenten echt onder het bereik van artikel 7 vallen. ACM moet dus controleren of er in de gevraagde documenten informatie voorkomt die niet valt onder de geheimhoudingsplicht.
  • Het CBb vindt dus dat ACM onderzoek moet doen naar de gevraagde documenten om te oordelen of de informatie onder de geheimhoudingsplicht van artikel 7, eerste lid van de lnstellingswet ACM valt. Daarom is het hoger beroep gegrond verklaard door het CBb.

Hoe nu verder?

ACM zal een nieuw besluit nemen op het verzoek van Sandd, waarbij rekening wordt gehouden met de uitspraak. U kunt de uitspraak van het CBb raadplegen via de hieronder geplaatste link “Download publicatie”.

Tegen de CBb-uitspraak staat geen hoger beroep open.