Kruimelpad

FinTech alle kansen bieden om concurrentie in financiële sector te verbeteren

Financiële technologie (FinTech) kan de concurrentie in de financiële sector verbeteren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil graag bijdragen aan het vergroten van de kansen van FinTech om een positieve en blijvende impact te hebben op concurrentie. Dat staat in ACM’s oproep ‘FinTech en concurrentie’.

In de financiële sector wordt steeds meer nieuwe technologie gebruikt bij het aanbieden van nieuwe, innovatieve diensten. De verzamelnaam hiervoor  is FinTech. Bekende voorbeelden zijn de nieuwe manieren van (mobiel) betalen, maar ook in andere delen van de financiële sector vindt veel innovatie plaats.

Concurrentie in financiële sector verbeteren

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: ‘Meer concurrentie in de financiële sector is nodig voor scherpere prijzen, innovatievere dienstverlening  en betere service. FinTech kan hieraan bijdragen.’

ACM werkt samen met andere toezichthouders, waaronder AFM en DNB, om FinTech bedrijven te ondersteunen. ACM staat voor effectieve concurrentie. Daarmee onderscheidt ACM zich van andere toezichthouders in de financiële sector.

FinTech bedrijven kunnen reageren

ACM wil meer duidelijkheid geven over de rol die ze speelt in het stimuleren van innovatie. In de oproep ‘FinTech en concurrentie’ licht ACM haar eigen rol in de financiële sector toe en geeft zij aan welke factoren invloed hebben op goed werkende markten.

Grote gevestigde spelers kunnen nieuwe FinTech initiatieven bijvoorbeeld belemmeren door FinTech bedrijven geen toegang te geven tot informatie die nodig is om een nieuwe dienst te laten werken.

FinTech kan ook invloed hebben op het keuzegedrag van consumenten. Bijvoorbeeld als consumenten door de vele nieuwe en complexe financiële producten geen geïnformeerde keuze meer kunnen maken. Door het geven van voorbeelden wil ACM het voor FinTech partijen makkelijker maken om te bepalen of er reden is om via fintech@acm.nl met ACM contact op te nemen.

 

Zie ook