Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM in het offensief tegen verboden kartelafspraken

‘Kartels gaan nooit onopgemerkt’

Er zijn altijd mensen die weten van verboden afspraken tussen concurrerende bedrijven. Autoriteit Consument & Markt (ACM) voert de komende weken campagne om mensen alert maken op kartelafspraken en roept op om vermoedens over kartelvorming te melden.

Een kartel is een verboden afspraak tussen bedrijven om de concurrentie buitenspel te zetten. Door bijvoorbeeld af te spreken om hogere prijzen te vragen of de markt te verdelen. Kartels drijven de prijzen van producten of diensten al gauw op met zo’n 15% of meer.

ACM spoort kartels op, stopt de verboden afspraken en kan de betrokken bedrijven en personen hoge boetes geven. De boetes kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s per betrokken bedrijf en vanaf 1 juli zelfs leiden tot een persoonlijke boetes van maximaal 900.000 euro.

Een kartelafspraak is ordinaire diefstal. Ze tast een gezonde concurrerende economie aan en ondermijnt het vertrouwen van burgers in bedrijven. We roepen iedereen op samen met ons kartels op te rollen.

Campagne ‘Kartels gaan nooit onopgemerkt’

ACM voert de campagne om de kennis over kartels te vergroten en om meer bekendheid te krijgen onder potentiële tipgevers: ‘Kartels gaan nooit onopgemerkt.’ Een kartelafspraak is mensenwerk.

Voorbeelden uit recente zaken:

  • in e-mails stond: ‘Streven moet zijn om de tarieven te verhogen’.
  • Of: ‘Een verhoging wordt door beide bedrijven noodzakelijk geacht’.
  • Een citaat van een manager in een bespreking tussen concurrerende bedrijven spreekt voor zich: ‘Our competitors are our friends, our customers are our enemies’.

Er zijn dus altijd mensen die weten van de verboden afspraken. Zij kunnen dat in vertrouwen melden aan ACM.

Door deze unieke campagne pakken we kartels op hun kwetsbare schakel: de mensen rondom het kartel die ervan weten, ervan horen of het moeten uitvoeren

Op verschillende manieren geeft ACM informatie en nodigt mensen uit om tips te geven. De campagne start met een filmpje met een knipoog naar opsporingsmethoden van ACM. De website van ACM geeft veel informatie over kartels. ACM heeft een ‘kartelcheck’ gemaakt zodat mensen die niet zeker weten of ze te maken hebben met een kartel, hun kennis over kartels kunnen vergroten.  Ook op sociale media zal ACM mensen direct benaderen met informatie over kartels.

Meer over kartels