Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NS informeert consumenten duidelijker dankzij ACM

De informatie die de Nederlandse Spoorwegen (NS) op haar website en per mail verstrekte aan consumenten was op sommige punten onjuist of onduidelijk. Met name de informatie over het opzeggen van abonnementen voldeed niet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft NS opgedragen de informatie aan te passen aan de wettelijke regels. NS heeft dit gedaan.

Het is in het belang van consumenten dat zij via de website duidelijk worden geïnformeerd. Alleen dan kunnen zij bewuste keuzes maken. Ook over het beëindigen van hun abonnement

Opzeggen van abonnementen

ACM ontving via haar loket ConsuWijzer meldingen van consumenten over het opzeggen van hun NS-abonnement. Omdat ACM het belangrijk vindt dat bedrijven zich houden aan de regels voor het opzeggen heeft zij hen hier de afgelopen tijd herhaaldelijk op gewezen. De toezichthouder treedt  daarom nu direct op en heeft dat ook bij NS gedaan.

ACM heeft NS aangesproken op de volgende punten:

  • NS informeerde consumenten niet duidelijk over de voorwaarden van het abonnement, waardoor consumenten dachten dat NS een jaarabonnement telkens stilzwijgend met één jaar verlengde.
  • NS hield consumenten vervolgens soms aan een opzegtermijn van meer dan een maand. Volgens de wet mag de opzegtermijn bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd maximaal één maand bedragen en moet de consument op elke gewenste dag kunnen opzeggen.
  • NS voldeed niet  aan alle  informatieverplichtingen. Zo informeerde NS consumenten niet volledig over de cookies die zij op haar website gebruikte en was de informatie over de toeslag voor sommige treinen niet transparant.

Na de interventie van ACM heeft NS haar website op alle punten direct aangepast.

Snelle aanpak consumentenproblemen

ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet ACM de consument centraal. In dit geval kiest ACM voor een snelle, gerichte aanpak. In andere gevallen kiest ACM ervoor een boete op te leggen. ACM zal de komende tijd in de gaten houden of NS zich aan de regels houdt.