Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM gastheer voor conferentie Europese telecomtoezichthouders

Het Europees samenwerkingsverband van telecomtoezichthouders Berec vergadert van 24 tot en met 26 februari 2016 in Rotterdam. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de Nederlandse vertegenwoordiger in dit verband, en vanuit die rol ook gastheer van de bijeenkomst. Zo’n 120 vertegenwoordigers uit meer dan dertig landen vergaderen onder meer over de nieuwe regels rond netneutraliteit en roaming die op 30 april 2016 van kracht worden.

ACM binnen Berec

Henk Don, bestuurslid van ACM, is sinds 1 januari 2016 één van de vier vice-voorzitters van Berec en van de Independent Regulators Group - Telecom. Op dit moment stelt Berec richtsnoeren op over netneutraliteit en werkt het samenwerkingsverband een advies uit over hoe telecomconsumentenrechten kunnen worden herzien.

Over Berec

Berec staat voor Board of European Regulators for Electronic Communications.