Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Agenda Markttoezichthoudersberaad 2016

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) houdt in 2016 twee seminars voor zijn bestuurders en medewerkers: een seminar met als thema ‘Communicatie en toezicht’ en een seminar over ‘Impact van innovatie op markten en toezicht’.

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het MTB brengt de deelnemende toezichthouders structureel met elkaar in gesprek. Het doel is om in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen toezichthouders.

Terugblik 2015 en vooruitblik 2016

De seminars van het MTB in 2015 gingen over ’Internationale samenwerking tussen toezichthouders’ (juni) en ‘Balanceren tussen formeel en informeel toezicht’ (oktober). In 2016 organiseert het MTB weer twee seminars. In juni is het thema ‘Communicatie en toezicht’. In het najaar gaat het seminar over ‘Impact van innovatie op markten en toezicht’.

Daarnaast blijft het MTB zich in 2016 bezighouden met de rol van data intelligence in het toezicht.

Achtergrond

Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn: ACM, AFM, Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP), Commissariaat voor de Media, DNB, Kansspelautoriteit en NZa.

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen rondom het toezicht zijn vaak vergelijkbaar. Het MTB bundelt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtslasten.