Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De Nederlandse postmarkt in 2014

Nederlandse consumenten en bedrijven versturen steeds minder post. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal verzonden geadresseerde poststukken met een derde. In totaal verstuurden consumenten en bedrijven in 2014 nog 3,5 miljard poststukken. Postvervoerbedrijven vangen een deel van de omzetdaling op met hogere prijzen. Deze stand van de Nederlandse postmarkt blijkt na een onderzoek onder 22 postvervoerbedrijven, dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op verzoek van de minister van Economische Zaken heeft verricht.

Feiten over de Nederlandse postmarkt

Minder geadresseerde post

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal verzonden geadresseerde poststukken met totaal 31%. In 2014 werd er 8% minder post verstuurd dan in 2013. Consumenten en bedrijven stappen vooral over naar elektronische alternatieven.

3,5 miljard poststukken: 7% van consumenten, 93% van zakelijke afzenders

In 2014 hebben consumenten 250 miljoen brieven verstuurd, dit is 7% van het totale aantal poststukken in de postmarkt. De overige 93% komt voor rekening van zakelijke afzenders. Zij versturen in 2014 bij elkaar 3,3 miljard brieven, direct mail en periodieke uitgaven.

Geringe omzetdaling postvervoerders tot € 1,36 miljard in 2014

De omzet in de markt is in 2014 2% lager dan in 2013. De omzetdaling is kleiner dan de volumedaling. Dit komt doordat de prijzen gemiddeld met 6% zijn verhoogd.

Tarieven voor brieven hoger dan voor direct mail of periodieke uitgaven

De gemiddelde opbrengst in het zakelijke segment ligt op € 0,37. Binnen dit segment lopen de gemiddelde opbrengsten wel behoorlijk uiteen: € 0,48 voor zakelijke brieven, € 0,23 voor direct mail en € 0,22 voor periodieke uitgaven. Grootzakelijke afzenders betalen lagere tarieven dan kleinzakelijke afzenders. De gemiddelde tarieven voor 24-uurs bezorging (ergens tussen € 0,60 en € 0,65) liggen ook een stuk hoger dan die voor 72-uurs bezorging  (ergens tussen € 0,20 en € 0,25). Het in stand houden van een 24-uurs sorteer- en bezorgnetwerk is duurder dan een 72-uurs sorteer- en bezorgnetwerk. Het gemiddelde tarief dat consumenten betalen voor het verzenden van post ligt hoger, namelijk op € 0,72.

PostNL enige speler op de consumentenmarkt

PostNL is vrijwel de enige partij die diensten aanbiedt op de markt voor consumentenpost. PostNL beschikt als enige aanbieder over een landelijk dekkend, fijnmazig netwerk van inzamelpunten. ACM acht het onwaarschijnlijk dat er op deze landelijke markt een nieuwe partij met een eigen netwerk toetreedt. De tarieven op deze markt zijn wettelijk gereguleerd.

Kleine postvervoerbedrijven verspreid over het land

De regionale en lokale postvervoerbedrijven zijn actief in diverse regio’s in Nederland. Opvallend is dat zij zich niet uitsluitend richten op dichtbevolkte gebieden; de Randstad is zelfs iets ondervertegenwoordigd.

plattegrond Nederland aantal bedrijven dat post bezorgt per regio

Kleine postvervoerbedrijven deels afhankelijk van netwerk PostNL

De regionale en lokale postvervoerbedrijven hebben ook post die bezorgd moet worden buiten hun eigen verzorgingsgebied. Deels besteden die bedrijven dit uit aan elkaar. Voor het andere deel zijn de kleinere postvervoerders afhankelijk van PostNL voor de bezorging. Van de post die de regionale of lokale postvervoerders bij zakelijke klanten ophalen, wordt ongeveer de helft bezorgd via het netwerk van PostNL. ACM houdt toezicht op de voorwaarden en tarieven die PostNL rekent aan andere postvervoerders voor de bezorging. De regionale en lokale postvervoerders vervoeren ook nog post van andere postvervoerders (zoals Sandd).

Aandeel PostNL krimpt op zakelijke markt

Op de zakelijke markt zijn er naast PostNL meer postvervoerders. Sandd bezorgt twee dagen per week in Nederland. Dit is de zogenaamde 72-uurs post. Daarnaast zijn er ruim honderd andere postvervoerbedrijven die regionaal of lokaal tot vijf dagen per week post bezorgen. Dit is de zogenaamde 24-uurs post. PostNL en Sandd hebben beide een substantieel aandeel in de 72-uurs post. Bij de 24-uurs post heeft PostNL het overgrote deel van de markt. Het marktaandeel van de andere postvervoerbedrijven steeg in 2014 wel. Zij bedienen tot op heden vooral kleinzakelijke klanten.

Kerncijfers Nederlandse postmarkt 2014

  2014 verandering ten opzichte van 2013 verandering ten opzichte van 2009
aantal postvervoerbedrijven 116 -2% +4%
aantal geadresseerde brievenbuspoststukken 3,51 mld -8% -31%
gezamenlijke omzet postmarkt € 1,36 mld -2% -21%
aantal geadresseerde brievenbuspoststukken van consumenten 0,25 mld -6% -32%
aantal geadresseerde brievenbuspoststukken van zakelijke afzenders 3,26 mld -8% -31%

 

Index van de ontwikkeling totale postmarkt 2008 tot en met 2014

Over ‘De stand van de Nederlandse postmarkt’

‘De stand van de Nederlandse postmarkt’ heeft ACM samengesteld op basis van gegevens uit de vertrouwelijke postmarktmonitor. Deze monitor brengt ACM uit in opdracht van de Minister van Economische Zaken. Voor het jaar 2014 heeft ACM voor het eerst gebruik kunnen maken van de gegevens van 22 postvervoerbedrijven. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven meer dan 98% van de omzet in de postmarkt. De gegevens schetsen een representatief beeld van de Nederlandse postmarkt.