Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Energie Nederland op codevoorstel update gascodes 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Energie Nederland op het codewijzigingsvoorstel update gascodes 2014 van Netbeheer Nederland. 

Wat is de reden van de codewijziging?

In de loop der jaren zijn er in de verschillende delen van de gascodes enkele fouten, onvolkomenheden, inconsistenties met de praktijk etc. geconstateerd. De gezamenlijke netbeheerders willen deze zaken graag corrigeren door middel van onderhavig codewijzigingsvoorstel. Daarnaast hebben de gezamenlijke netbeheerder in de wijzigingsopdracht van ACM (24 maart 2014) gewenste aanvullingen van de Transportvoorwaarden doorgevoerd. In de genoemde wijzigingsopdracht vraagt ACM de Transportvoorwaarden zodanig aan te passen dat GTS de mogelijkheid heeft om overboekcapaciteit ook binnen kwartaal- en jaarveilingen aan te bieden.

Waarom zijn zienswijzen van marktpartijen belangrijk voor ACM?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.