Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tot vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de Loodsgeldtarieven voor 2016 vast. Daarbij wijkt ACM af van het tariefvoorstel van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) als gevolg van de besluiten waarbij de loodsgeldtarieven voor 2014 en 2015 opnieuw zijn vastgesteld.

In verband met de onverwachte gevolgen van deze besluiten voor een bepaalde groep afnemers geldt uitsluitend voor 2016 een eenmalige overgangsregeling, waarbij de frequentiekorting wordt gehandhaafd op het huidige niveau.
 

 

Documenten

Besluit tot vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 2016 (PDF - 407.68 KB)
 

Bijlagen

Tarieftabellen loodsgeldtarieven 2016 (PDF - 491.24 KB)