Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Tarievencode Elektriciteit: deelmarktgrenzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Tarievencode te wijzigen. Deze wijziging heeft betrekking op de deelmarktgrenzen.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit wordt vastgelegd wanneer netbeheerders wijzigingen van de deelmarktgrenzen mogen indienen bij ACM. Tevens herstelt het voorstel een aantal omissies in de code met betrekking tot deelmarktgrenzen.

Het ontwerpbesluit van ACM stelt dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Het doel van het ontwerpbesluit is het inkaderen van de ruimte die een netbeheerder heeft om zijn deelmarktgrenzen aan te passen, door dergelijke wijzigingen alleen nog maar bij het indienen van de tarievenvoorstellen toe te staan.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

 

Documenten

Ontwerpbesluit Tarievencode Elektriciteit: deelmarktgrenzen (PDF - 361.37 KB)