Kruimelpad

Presentatie

Effectmeting van toezicht op Mededingingswet

19-10-2015

Mededingingsautoriteiten willen graag de effectiviteit van het toezicht meten. Daarvoor wordt vaak een inschatting gemaakt van het voordeel dat het toezichtsbeleid oplevert voor de consument zoals lagere prijzen voor de producten die zij kopen. Het mededingingsbeleid heeft echter ook indirect effect op de arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid. Daarnaast is het vaak lastig om de afschrikwekkende werking van handhaving mee te nemen in het meten van de effecten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in september 2015 samen met de Britse Competition and Markets Authority (CMA) en het directoraat-generaal Concurrentie (DG Concurrentie) van de Europese Commissie een congres georganiseerd over de indirecte effecten van mededingingstoezicht.

Tijdens het congres werden de mogelijke methoden om deze indirecte effecten te meten besproken door wetenschappers van verschillende mededingingsautoriteiten en uit de academische wereld. Ook ACM heeft hier aan bijgedragen door een presentatie te geven over het onderzoek van Jarig van Sinderen en Ron Kemp over het effect van mededingingsbeleid op de arbeidsproductiviteit.

U vindt de presentaties die tijdens het congres gegeven zijn op de website van de Europese Commissie.