Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Last onder dwangsom PartnerEnergie voor onjuiste informatie

ACM legt aan PartnerEnergie B.V. een last onder dwangsom op wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming. PartnerEnergie B.V., handelend onder de naam Gewoon Energie, is een wederverkoper die aan haar klanten energie-gerelateerde producten en diensten aanbiedt. Via de website www.gewoonenergie.nl biedt het bedrijf consumenten de mogelijkheid om een energiecontract met energieleverancier Anode Energie aan te gaan. Bij controle van deze website in de periode februari tot en met juli 2015 constateerde ACM overtredingen van de artikelen 8.2a en 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: Whc). Het bedrijf gaf onduidelijke informatie over het feit dat zij als wederverkoper optreedt voor energieleverancier Anode en gaf onjuiste en onduidelijke informatie over het herroepingsrecht (de bedenktijd). Met de last onder dwangsom dwingt ACM het bedrijf de overtredingen te beëindigen en de website aan te passen. Gebeurt dat niet of onvoldoende dan moet het bedrijf dwangsommen betalen.

Op 13 september 2021 is de handelsnaam Gewoon Energie die PartnerEnergie B.V. gebruikte bij het verkopen van energiecontracten uit de kop van dit bericht verwijderd omdat deze handelsnaam inmiddels door een ander bedrijf wordt gebruikt. Dit bedrijf heeft geen enkel verband met de in 2015 opgelegde last aan PartnerEnergie B.V.

 

Documenten

Last onder dwangsom Gewoon Energie voor onjuiste informatie (PDF - 4.31 MB)