Kruimelpad

Haalbaarheidsstudie naar pan-Europese gas-TSO benchmark door CEER

Onder de vlag van CEER is in augustus 2015 een pan-Europese gas-TSO benchmark gestart. Daartoe is in 2014 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door CEER.

De uitkomst daarvan is beschreven in bijgevoegde twaalf stukken, bestaande uit:

  • een rapport (met bijlage) van de consultant
  • een aantal reacties daarop van diverse Europese gas-TSOs en
  • een waardering (appraisal) daarvan door CEER.

Deze stukken vormen een bijlage van agendapunt 8 van de klankbordgroepbijeenkomst van 8 september 2015.