Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffing Rendant gas Alblasserdam/Papendrecht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Rendant Parknet Beheer B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen gastransportnet.

ACM is van plan om  Rendant Parknetbeheer B.V. geen ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 11 augustus 2015 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Rendant Parknet Beheer B.V.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 23 september 2015 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 22 september 2015 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 14.0573.30.

Hoorzitting

Op 15 september 2015 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 14.0573.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

Vervolg

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit. Dat besluit komt ook op deze website.

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffing Rendant gas Alblasserdam/Papendrecht (PDF - 1.83 MB)