Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb over geschilbesluit CM Telecom en E-Plus (KPN) over interoperabiliteit

14-08-2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had aan KPN de verplichting opgelegd om aan CM Telecom een tarief van 0,035 euro te betalen per zogeheten Mobile Originating sms-bericht.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het beroep van KPN gegrond verklaard en het besluit van ACM vernietigd. Volgens het CBb was geen sprake van een situatie waarin de interoperabiliteit (het waarborgen van de eind-tot-eindverbindingen) in gevaar was. ACM was daarom niet bevoegd om KPN deze verplichting op te leggen.

Zaak CBb 12/701 15300 - Uitspraak CBb over geschilbesluit 5 juni 2012 CM Telecom en E-Plus (KPN)