Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Sectorrelease 2015

De Vereniging Nederlandse Energiedata-uitwisseling (NEDU) en Netbeheer Nederland hebben gezamenlijk een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en van de Begrippenlijst Elektriciteit. Dit voorstel wordt door de indieners aangeduid met Sectorrelease 2015.

ACM heeft NEDU opgedragen het voorstel te wijzigen om onduidelijkheden in de tekst te verbeteren. Daarnaast heeft ACM NEDU enkele vragen over het voorstel gesteld. NEDU heeft daarop een gewijzigd voorstel ingediend en de vragen beantwoord.

ACM heeft het voornemen om beide codes te wijzigen op basis van het voorstel en het gewijzigde voorstel. Het ontwerpbesluit bevat de tekst van het voorgenomen besluit.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. Meer informatie daarover staat in de publicatie in de Staatscourant.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit Sectorrelease 2015 (PDF - 478.45 KB)