Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nader onderzoek nodig naar overname onderdelen Mediq door Brocacef

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat de voorgenomen overname van de apotheken en groothandelsactiviteiten van Mediq (hierna: ‘Mediq’) door Brocacef nader onderzocht moet worden.

Brocacef en Mediq hebben een groot aantal eigendomsapotheken en gelieerde apotheken (franchisenemers en partners) in Nederland. Daarnaast heeft zowel Brocacef als Mediq een groothandel die farmaceutische producten -  waaronder geneesmiddelen - levert aan apotheken, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Door de concentratie krijgt Brocacef zowel op de detailhandelsmarkt(en) voor openbare apotheken als op de groothandelsmarkt voor levering van farmaceutische producten aan ziekenhuizen mogelijk een sterke positie.

Apotheken

Uit het onderzoek dat ACM tot nu toe heeft uitgevoerd, blijkt dat er een groot aantal gemeenten in Nederland is waar apotheken van Brocacef en/of Mediq na de voorgenomen concentratie een dusdanige positie krijgen dat de concurrentie mogelijk significant kan worden beperkt. In deze gebieden leidt de overname mogelijk tot minder keuze voor de consument omdat ACM aanwijzingen heeft dat deze beperkt bereid is om verder te reizen naar een alternatieve apotheek. Apotheken van Brocacef zouden als gevolg van minder lokale concurrentiedruk mogelijk minder prikkels krijgen om de kwaliteit van hun dienstverlening hoog te houden.

Daarbij ziet ACM een risico dat door de concentratie zorgverzekeraars niet meer om de apotheekketen van Brocacef heen kunnen bij het afsluiten van contracten voor de inkoop van apotheekzorg. Dit zou er toe kunnen leiden dat zorgverzekeraars en daardoor ook de consument meer moeten gaan betalen.

ACM wil nader onderzoek doen naar de gevolgen van de overname voor consumenten en voor de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars.

Groothandel

Ziekenhuizen hebben een voorkeur om hun producten zoveel mogelijk af te nemen bij één groothandel. Deze groothandel vervult vaak direct ook een belangrijke ondersteunende rol bij bijvoorbeeld voorraadbeheer. Uit het onderzoek van ACM blijkt vooralsnog dat er na de concentratie maar een beperkt aantal groothandels overblijft dat ziekenhuizen het volledige door hen gewenste assortiment kan leveren. Hierdoor krijgt Brocacef mogelijk een sterke positie ten opzichte van de ziekenhuizen.

ACM wil nader onderzoeken of deze positie te sterk zal worden en zou kunnen leiden tot minder goede voorwaarden voor ziekenhuizen.

Als gevolg van het besluit van ACM zal Brocacef een vergunning bij ACM moeten aanvragen voor de totstandbrenging van de overname. Nadat de vergunningaanvraag is ontvangen, heeft ACM dertien weken de tijd voor haar vervolgonderzoek.