Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwijzing handhavingsverzoek tegen Eco-Maat Energie

Aanvrager X heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om op negen onderdelen handhavend op te treden tegen warmteleverancier Eco-Maat Energie BV (Eco-Maat). ACM wijst met dit besluit de aanvraag af.

De negen onderdelen van het handhavingsverzoek zien op de volgende zaken:

 1. Uitgangspunten van de Warmtewet
 2. Naleven van de Warmtewet
 3. Controle op de meld- en vergunningsplicht
 4. De juiste uitvoering van de tussen de gemeente Tiel, de ontwikkelaar Passewaay 7 C.V. en de warmteleverancier Eco-Maat gesloten Energieovereenkomst
 5. Tarieven
 6. Administratie
 7. Financiƫle reserve
 8. Mogelijke gevaren voor de leefomgeving en de uitstoot van schadelijke rookgassen
 9. Verdere relevante zaken in het kader van de Warmtewet

Ten aanzien van twee van de negen onderdelen verklaart ACM zich niet bevoegd:

 • De juiste uitvoering van de Energieovereenkomst
 • Mogelijke gevaren voor de leefomgeving en de uitstoot van schadelijke rookgassen.

Ten aanzien van een derde onderdeel concludeert ACM dat geen sprake is van strijd met de Warmtewet:

 • De meld- en vergunningsplicht

Ten aanzien van de overige zes onderdelen overweegt ACM ten eerste dat deze onvoldoende concreet zijn. Ten tweede zou nader onderzoek nodig zijn om vast te kunnen stellen of er sprake is van strijd met de Warmtewet. ACM weegt het belang van dit onderzoek minder zwaar dan onderzoek in andere zaken, en zal daarom op dit moment geen nader onderzoek doen naar aanleiding van deze zes onderdelen.

Meer informatie over Warmte

 

Documenten

Afwijzing handhavingsverzoek tegen Eco-Maat Energie (PDF - 92.76 KB)