Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Atrium-Orbis Medisch Centrum voor elektriciteitsnet te Sittard-Geleen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Atrium-Orbis Medisch Centrum een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om Atrium-Orbis Medisch Centrum een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 15 april 2015 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Atrium-Orbis Medisch Centrum

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 27 mei 2015 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 72 22 0 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 26 mei 2015 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 14.0803.30.

Hoorzitting

Op 21 mei 2015 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 14.0803.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

Vervolg

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondelinge reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit. Dat besluit komt ook op deze website.

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Atrium-Orbis Medisch Centrum voor elektriciteitsnet te Sittard-Geleen (PDF - 495.49 KB)