Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesuit correctie Netverliezen Gas na CBb-uitspraak

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om eerdere wijzigingen aan de Tarievencode Gas en de Transportvoorwaarden Gas – LNB ongedaan te maken. Het betreft wijzigingen die rechtstreeks verband houden met de het besluit Netverliezen, welke op 21 augustus 2014 door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deels nietig verklaard.

Het CBb heeft in de uitspraak niet ook de besluiten vernietigd die verband houden met de Netverliezen Gas, en later zijn genomen. Volgens het voorstel van Netbeheer Nederland kunnen deze wijzigingen niet in stand blijven omdat zij zijn gebaseerd op het vernietigde besluit. ACM is het hiermee eens.

Wat houdt het besluit in?

Het besluit van ACM houdt in dat ACM de Tarievencode Gas en de Transportvoorwaarden Gas – LNB heeft gewijzigd conform het voorstel van Netbeheer Nederland.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Indien u een belanghebbende bent, kunt u bezwaar aantekenen bij ACM. ACM dient dan uw bezwaar binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt te hebben ontvangen.

 

Documenten

Codebesuit correctie Netverliezen Gas na CBb-uitspraak (PDF - 4.69 MB)